Home Om oss Bli medlem
22 | 10 | 2018
Bli medlem PDF Skriv ut
Skrevet av Admin   

Stavanger Sportsskytterlag ønsker alltid nye medlemmer velkommen.
Begynn med dynamisk skyting (tidligere kallt praktisk skyting) som sport i dag!

Det kreves litt av våre skyttere for å få lov til å skyte dynamisk. Du bør helst ha vært aktiv i pistolklubb før du begynner med dynamisk skyting. Før du kan begynne må du fullføre et obligatorisk godkjenningskurs nye skyttere IPSC.


Nybegynnerkurs

Kurs for personer som ikke har eget våpen eller uten våpen erfaring er for tiden ikkje tilgjengelig hos oss, grunnet kapasitet.Godkjenningskurs nye skyttere IPSC
For personer som har eget våpen, egnet for sporten (se regelverk for Pistol).

For å kunne delta på Godkjenningskurs nye skyttere IPSC må man ha erfaring med pistolskyting og inneha minimum et registrert håndvåpen. Med erfaring menes at man er aktiv medlem i en pistolklubb og gjennomført deres sikkerhetskurs. Eller gjennom gått Stavanger Sportsskytterlag (S-SSL) sitt godkjenningskurs nye skyttere i DSSN. Og vært medlem i Forbundet DSSN i over 6 mnd.

Grunnkurset arrangeres med jevne mellomrom, etter kapasitet og ved behov. Det består av en teoridel med eksamen, og en praktisk del med skyteøvelser, samt gjennomføre et godkjenningsstevne lokalt. Alle 3 delene må bestås for å få grunnkurset godkjent. Med godkjent kurs kan man delta i alle stevner og arrangementer i regi av S-SSL, og åpne stevner hos klubber tilslutted vårt forbund DSSN (Dynamisk SportsSkyting Norge, tidligere NFPS) og IPSC (det internasjonale forbundet).

VIKTIG: innmelding i klubb og forbund gjøres samtidig med kurspåmelding (nytt fra mars 2013 etter nye krav frå forbundet).

Som fullverdig medlem i S-SSL har du følgende fordeler:

 • Muligheter til å delta på dynamiske stevner både pistol/revolver og rifle.
 • Muligheter til å delta på sivilpistol-, steelchallenge- og secondchance- stevner.
 • Tilgang til stort utendørs treningsområde med tilhørende utstyr.
 • Støtter opp om regulert og kontrollert skyting som sport.
Medlemskap:

Fullverdig medlem: kr. 850,- per kalenderår (fra 2010)

Familiemedlem: kr. 200,- per kalenderår (fra 2010)

Godkjenningskurs nye skyttere IPSC: kr 1.500,- per deltaker.

Forbundsmedlemsskap kommer i tillegg.Prosedyre:

 • Elektronisk påmelding til grunnkurset.
 • Betale tilsendt giro (eller tilsvarende info) for kurs, kontingent til klubben
  • Klubben melder dere videre inn til forbundet
 • Gjennomføre og bestå kurs (teoretisk og praktisk del) samt bestå ett godkjennings-stevne
  • Merk: det er gjennomføringsfrister

Når disse stegene er gjennomført, regnes du som fullverdig medlem.


Dersom du allerede har grunnkurs, fra tidligere medlemsskap eller andre dynamisk skytende klubber, benytt nyinnmelding/overgang. Du må imidlertid være forberedt på å kunne dokumentere kurs eller eksisterende tilhørighet til sporten. Overganger skal meldes forbundet for godkjenning 30 dager før.

Dersom du ikke har vært medlem av en klubb tilknyttet DSSN i løpet av de siste 5 årene må ett kort oppfriskningskurs gjennomføres før det kan deltas på trening / matcher.
Dette er for å sørge for at medlemmet settes inn i oppdaterte regler / sikkerhetsinstrukser.
Hvis det er 10 år eller mer siden du har vært medlem av en klubb tilknyttet DSSN må nytt godkjenningskurs gjennomføres.


*) Endelig våpentillatelse innvilges av politiet og er utenfor klubbens kontroll.


Elektronisk innmelding foretrekkes, men du kan evt. ta kontakt med vår kasserer med følgende informasjon:

 • Navn
 • Adresse
 • Post-nummer og -sted
 • Telefon og mobil
 • E-post adresse
 • Fødselsdato
 • Tidligere medlem hos DSSN (NFPS)? Trenger i såfall forbundets medlemsnummer også.
 • Når og hvor (viss annen klubb) grunnkurset ble tatt.