Home Om oss Utmelding
22 | 10 | 2018
Utmelding PDF Skriv ut
Skrevet av Admin   

Her er litt viktig informasjon angående utmelding frå klubben.

Utmelding må skje skriftlig. Dette være seg i brev adressert til klubben, eller som email til enten kasserer eller formann (mailadresser finner du under "Om oss > Styret"). Muntlig/telefonisk utmelding eller utmelding gitt til andre er ikkje ansett som tilstrekkelig. Grunnen er at det med rimelig sikkerhet må være mulig å spore kven som skal ha mottatt utmeldingen.

Utmelding skal skje før medlemsåret har begynt. I praksis betyr det at utmelding må skje før nyttår.

Når utmelding er mottatt, blir forbundet informert av klubben.

Medlemmer som flytter uten å melde adresse-endring, vil bli utmeldt dersom vi ikke klarer å spore dem via kjent kontaktinformasjon. Det er medlemmets oppgave å holde klubben oppdatert med kontaktinformasjon.

 

Klubben erfarer dessverre altfor ofte at medlemmer som ønsker å melde seg ut bare lar være å betale kontingenten. Dette medfører masse ekstra arbeid med purring. Det medfører også at forbundet blir sent varslet.

Når utmelding skjer for sent eller som følge av manglende betaling av kontingent, blir utestående beløp stående på medlemmet. Vi benytter foreløpig ikke inkasso, men forventer at utestående beløp betales før medlemmer evt. kan bli medlem på ny. Dette er samme praksis som forbundet følger.

 

Forøvrig minner vi om at det er lovmessige krav om å tilhøre relevant godkjent skyteklubb for å kunne inneha våpen.