Dynamisk sportsskyting (tidligere kjent som praktisk skyting) er en skytesport hvor man prøver å forene de tre prinsippene presisjon, kraft og hurtighet ved at man bruker et våpen av en viss minstekraft til å skyte på poenggivende skiver og mål over kortest mulig tid. I Norge organiseres sporten gjennom klubber tilsluttet Dynamisk Sportsskyting Norge (DSSN), og internasjonalt administreres den av International Practical Shooting Confederation(IPSC).

Det er ingen faste skyte­programmer, og oppgavene skytterne blir stilt overfor vil til enhver tid være variable. Reglene vektlegger en balanse mellom presisjon, kraft og hurtighet. Man skal med andre ord treffe målene mest mulig presist, med mest mulig kraft, på kortest mulig tid. Mottoet «Diligentia, Vis, Celeritas» (DVC) betyr «presisjon, kraft, hurtighet» og skal gjenspeile de balanserte elementene i skyteformen.

Tiden for gjennomføring er viktig ettersom resultatet måles utifra oppnådd poengsum på blinkene delt på tiden brukt. Fristil i gjennomføring er også et viktig element, utøveren kan velge den metoden for gjennomføring som gir best resultat utifra egne skyteferdigheter.

Ettersom våpen trekkes ladd fra hylster og  det skytes under bevegelse kreves det eget godkjenningskurs med skriftlig og praktisk prøve utover vanlig skyteutdanning.
Det stilles krav til at skyttere som skal delta på disse kursene har erfaring med våpen fra før, og eier egnet våpen og tilhørende utstyr.

For mer info om kurset vårt se: IPSC Godkjenningskurs

Klubber innenfor DSSN deltar i følgende disipliner:

• Dynamisk sportsskyting med pistol/revolver
• Dynamisk sportsskyting med rifle
• Sivilpistol
• Steel Challenge