Medlemmer av Stavanger Sportsskytterlag innkalles herved til ordinær generalforsamling (årsmøte) for driftsåret 2020 i klubbens lokaler på Skurve torsdag 22. april 2021 kl 1800.

Agenda

1. Valg av møteleder.

2. Valg av referent.

3. Godkjenning av innkalling og agenda.

4. Årsberetning for 2020.

5. Regnskap for 2020.

6. Budsjett for 2021.

7. Valg av styre.

8. Utnevne valgkomité.

9. Innkomne forslag.

10. Premiering.

Innleveringsfrist for forslag som ønskes behandlet av årsmøtet, må være styret v/formann i hende innen 8. april 2021. E-post: formann@stavanger-ssl.org.

Enkel bevertning.

NB! Avhengig av gjeldende smittevernsregler kan møtet bli flyttet utendørs.

Vel møtt!

For styret,
Kristian Lund
Nestformann 
Stavanger
Sportsskytterlag