Stavanger Sportsskytterlag ønsker alltid nye medlemmer velkommen.
Begynn med dynamisk skyting (tidligere kallt praktisk skyting) som sport i du også!

Det kreves litt av våre skyttere for å få lov til å skyte dynamisk.
Nye medlemmer uten tidligere kurs / tilknytting til en klubb i DSSN må melde seg på og fullføre kurset før man kan bli medlem.
Du må ha vært aktiv i pistolklubb før du begynner med dynamisk skyting.

Nybegynnerkurs:

Kurs for personer som ikke har eget våpen eller uten våpen erfaring er for tiden ikkje tilgjengelig hos oss, grunnet kapasitet.

Godkjenningskurs nye skyttere IPSC:

For personer som har eget våpen, egnet for sporten (se regelverk for Pistol).
For å kunne delta på Godkjenningskurs nye skyttere IPSC må man ha erfaring med pistolskyting og inneha minimum et registrert håndvåpen. Med erfaring menes at man er aktiv medlem i en pistolklubb og gjennomført deres sikkerhetskurs.

Grunnkurset arrangeres med jevne mellomrom, etter kapasitet og ved behov. Det består av en teoridel med eksamen, og en praktisk del med skyteøvelser, samt gjennomføre et godkjenningsstevne lokalt. Alle 3 delene må bestås for å få grunnkurset godkjent. Med godkjent kurs kan man delta i alle stevner og arrangementer i regi av S-SSL, og åpne stevner hos klubber tilsluttet vårt forbund DSSN (Dynamisk SportsSkyting Norge) og IPSC (det internasjonale forbundet).

Mer informasjon om IPSC Godkjenningskurs

Medlemskap:

Fullverdig medlem: kr. 850,- per kalenderår

Familiemedlem: kr. 200,- per kalenderår

Forbundsmedlemsskap kommer i tillegg.

Som fullverdig medlem i S-SSL har du følgende fordeler:

 • Muligheter til å delta på dynamiske stevner både pistol/revolver og rifle.
 • Muligheter til å delta på sivilpistol-, steelchallenge- og secondchance- stevner.
 • Tilgang til stort utendørs treningsområde med tilhørende utstyr.
 • Støtter opp om regulert og kontrollert skyting som sport.

Klubbskifte:

Dersom du allerede er medlem av en annen klubb tilsluttet DSSN og ønsker og skifte klubb, må dette varsles til DSSN, klubben du er medlem av og til klubben du ønsker å bli medlem av.
I utgangspunktet kan klubbskifte kun skje ved årsskiftet og før forbundskontigent sendes ut. Husk at alle forpliktelser overfor gammel klubb må være gjort opp før klubbovergang.

Gjenoppta dynamisk sportsskyting:

Dersom du allerede har grunnkurs, fra tidligere medlemsskap eller andre dynamisk skytende klubber, kontakt oss via epost.

Vi trenger da følgende info:

 • Navn
 • Adresse
 • Post-nummer og -sted
 • Telefon og mobil
 • E-post adresse
 • Fødselsdato
 • Klubb som utførte kurset og når kurset ble tatt
 • Tidligere medlemsnummer i DSSN (Tidligere NFPS)
 • Dato for utmelding av forbund / klubb.

Dersom du ikke har vært medlem av en klubb tilknyttet DSSN i løpet av de siste 5 årene må ett kort oppfriskningskurs gjennomføres før det kan deltas på trening / matcher.
Dette er for å sørge for at medlemmet settes inn i oppdaterte regler / sikkerhetsinstrukser.
Hvis det er 10 år eller mer siden du har vært medlem av en klubb tilknyttet DSSN må nytt godkjenningskurs gjennomføres.

Utmelding:

Utmelding må skje skriftlig både til klubb og forbund før 31. Desember inneværende år.